Integracija

Integracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Integracija, proces pomoću koga se različite funkcije usklađuju.