Intrakranijalan

Intrakranijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intrakranijalan, ispod, unutar lobanje.