Inunkcija

Inunkcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inunkcija, utrljavanje masti ili krema u kožu.