Irigirati

Irigirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Irigirati, ispirati ili isprati.