Ishijum

Ishijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ishijum, kost na koju se prenosi težina tela kada se sedi, sedalna kost.