Izotoni rastvor

Rastvor, izotoni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rastvor, izotoni, rastvor koji odgovara po jačini rastvorenim materijama koje se nalaze u telesnim tkivima.

Izotoni rastvor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Izotoni rastvor, rastvor koji je kompatibilan sa tečnostima organizma.