Kardio

Kardio – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardio predmetak sa značenjem srce.