Katalepsija

Katalepsija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Katalepsija, poremećaj duševnog stanja koje se karakteriše nepomičnošću osobe koja kao da se nalazi u transu.