Katalizator

Katalizator – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Katalizator, materija koja ubrzava i stimuliše hemijske reakcije.