Kateter

Kateter – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kateter, cev načinjena od gume, stakla ili od plastike, uvodi se u bešiku da bi se iz nje izvukao urin. Takođe, plastična cev koja se ubacuje u bilo koji šuplji organ da bi se ubrizgao…