Kaverna

Kaverna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kaverna, šupljina u tkivu izazvana bolešću (npr. TBC).