Kazein

Kazein – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kazein, protein koji se nalazi u mleku u velikim količinama.