Klinike Novi Sad

Klinike Novi Sad – Klinika za Stomatologiju

Klinika Za Stomatologiju, Hajduk Veljkova 12, 21000 Novi Sad, 021 6612-222

Klinike Novi Sad – Klinika Klinički Centar Bojvodine

Klinički Centar Bojvodine, Hajduk Veljkova 1-9, 21000 Novi Sad, 021 484-3-484

Klinike Novi Sad – Klinika za Dečju Hirurgiju

Klinika Za Dečju Hirurgiju, Hajduk Veljkova br. 10, 21000 Novi Sad, 021 425-200

Klinike Novi Sad – Klinika za Dečje Bolesti

Klinika Za Dečje Bolesti, Hajduk Veljkova br. 10, 21000 Novi Sad, 021 425-200

Klinike Novi Sad – Klinika za Očne Bolesti

Klinika Za Očne Bolesti, Hajduk Veljkova 1, 21000 Novi Sad, 021/612-022, lok. 3192

Klinike Novi Sad – Klinika za bolesti Uha, Grla I Nosa

Klinika Za Bolesti Uha, Grla I Nosa, Hajduk Veljkova 1, 21000 Novi Sad, 021/612-022, lok. 3229

Klinike Novi Sad – Klinika za Kožno-Venerične bolesti

Klinika Za Kožno-Venerične Bolesti, Hajduk Veljkova 1, 21000 Novi Sad, 021/612-022, lok. 3291

Klinike Novi Sad – Klinika za ginekologiju i akušerstvo

Klinika Za Ginekologiju I Akušerstvo, Hajduk Veljkova 1, 21000 Novi Sad, 021/420-811, lok. 138

Klinike Novi Sad – Klinika za medicinsku rehabilitaciju

Klinika Za Medicinsku Rehabilitaciju, Hajduk Veljkova 1, 21000 Novi Sad, 021/612-022

Klinike Novi Sad – Klinika za infektivne bolesti

Klinika Za Infektivne Bolesti, Hajduk Veljkova 1, 21000 Novi Sad, 021/612-022, lok. 3300

Klinike Novi Sad – Klinika Perinatal

Klinika Perinatal, Ilije Ognjanovića 10, 21000 Novi Sad, 021-520-032