Klirens test

Klirens test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klirens test, test kojim se ispituje funkcija raznih organa i analizira brzina kojom organ uklanja neku supstancu iz krvi.