Klostridijum

Klostridijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klostridijum, grupa bakterija koje imaju spore i koje žive bez kiseonika. Pojedini članovi ovih grupa prouzorkuju tetanus, gasnu gangrenu i druge infekcije.