Kompenzirati

Kompenzirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kompenzirati, nadoknaditi, uravnotežiti izvestan poremećaj.