Kriza

Kriza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kriza, prelomna tačka u nekoj teškoj bolesti, npr. u pneumoniji.