Kseropredmetak

Kseropredmetak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kseropredmetak sa značenjem suv.