Kuk

Kuk – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kuk, zglob koji sačinjava gornji deo butne kosti i karlična kost; koksa.