Kultura

Kultura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kultura, obično kolonija bakterija koje su veštački uzgajane u laboratorijama.