Kvikov test

Kvikov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kvikov test, test koji se upotrebljava da bi se odredila adekvatnost jetrine funkcije. Ova krvna analiza koja se upotrebljava za određivanje jetrine funkcije odražava sposobnost krvi da se zgruša.