Laboratorije Vrnjačka Banja

Laboratorije Vrnjačka Banja – Laboratorija Hexalab

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Hexalab Cara Dušana 8, 36210 Vrnjačka Banja Tel: 036/617-230