Larinks

Larinks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Larinks, grkljan, duplja glasa, organ glasa, smešten između osnove jezika i dušnika (trahea). Nalazi se s prednje strane vrata i spolja se vidi kao Adamova jabučica.