Leukocitoza

Leukocitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Leukocitoza se javlja za vreme infekcija i toksičnih stanica.

Leukocitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Leukocitoza, (pravilnije hiperleukocitoza) povećanje broja cirkulišućih belih krvnih zrnaca.