Leukotomija

Leukotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Leukotomija, presjecanje izvesnih moždanih vlakana radi lečenja od nekih duševnih poremećaja i bolesti.