Litijaza

Litijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Litijaza, stvaranje kamenova unutar organizma, npr. u mokraćnoj bešici.