Liza

Liza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Liza, postepeno kretanje nabolje, povlačenje i smanjenje simptoma i temperature; supr. kriza; takođe presecanje athezija za vreme operacije.