Lobanja

Lobanja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobanja, kranijum, koštana struktura u kojoj se nalazi mozak.