Maksimum

Maksimum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Maksimum, najveća moguća količina.