Malacija

Malacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Malacija, razmekšanje tkiva, organa ili dela nekog organa nastalo kao rezultat degeneracije.