Maladaptacija

Maladaptacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Maladaptacija, loša prilagođenost, nesposobnost uklapanja u okolinu u kojoj se živi.