Maljičasti prsti

Maljičasti prsti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Maljičasti prsti, proširenje i zaokrugljivanje vrhova, jagodica prstiju koje se vidi kod hroničnih oboljenja pluća ili hroničnih srčanih oboljenja.