Malpozicija

Malpozicija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Malpozicija, loš, nenormalan položaj.