Malteška groznica

Malteška groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Malteška groznica, hronična infektivna bolest prouzorkovana klicom koja se nalazi u kozjem mleku; bruceloza; mediteranska groznica.