Marsupijalizacija

Marsupijalizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Marsupijalizacija, operacija u kojoj se zidovi neke šuplje ciste pričvršćuju za kožu, pravi se torba.