Maskulinizacija

Maskulinizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Maskulinizacija, razvoj muških karakteristika u osobe ženskog pola.