Maskulinizirajući tumor ovarijuma

Maskulinizirajući tumor ovarijuma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Maskulinizirajući tumor ovarijuma, tumor koji luči hormone što dovode do stvaranja muških karakteristika u osobe ženskog pola.