Mehurić

Mehurić – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mehurić, skupljanje krvi i seruma ispod površinskih slojeva kože.