Meningealne opne

Meningealne opne – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningealne opne, tri membrane (pija, arahnoidea i dura mater) koje pokrivaju mozak i kičmenu moždinu.