Meningoencefalitis

Meningoencefalitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningoencefalitis, zapaljenje trebiti u organizmu; promet materija.