Menstruacija

Menstruacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Menstruacija, anovularna, periodično vaginalno krvarenje bez prolaska jajne ćelije iz ovarijuma.