Metroragija

Metroragija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Metroragija, materično krvarenje između menstrualnih perioda.