Midrijaza

Midrijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Midrijaza, širenje pupile oka.