Mikrobiologija

Mikrobiologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mikrobiologija, nauka o mikroorganizmima bakterijama, virusima i sličnim oblicima.