Miksom

Miksom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miksom, benigni pihtijasti tumor vezivnog tkiva.