Milijamo

Milijamo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Milijamo, veličina zrna prosa; manje od jednog milimetra u prećniku.