Mišić psoas

Mišić psoas – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mišić psoas, parm mišić koji polazi od trbušnog dela kičmenih pršljenova i spušta se naniže duž zadnje strane abdomena do preponskih kosti ju i kostiju butine.