Molekul

Molekul – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Molekul, najmanja čestica neke materije koja ispoljava sva njena svojstva.