Multipara

Multipara – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Multipara, žena koja je rodila više dece.