Mutacija

Mutacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutacija, promena u karakteristikama nekog organizma koja je nastala kao rezultat promena u genima ili drugim hereditamim faktorima.